Get Adobe Flash player

ze mną nauczysz się o wiele więcej

Proponuję autorski program polegający na połączeniu różnych metod. Od tych tradycyjnych aż do tych najnowszych, opartych o prace z komputerem i technologie informacyjno - komunikacyjne. Priorytetową metodą nauczania jest metoda komunikatywna motywująca do szeregu interakcji między uczniami oraz umożliwiająca komunikację z osobami, których językiem rodzimym jest nauczany język włoski, jak również metoda kognitywna pobudzająca wszystkie procesy percepcyjne.

Metoda komunikatywna, która pozwala na możliwie szybkie rozpoczęcie komunikacji w języku obcym, realizowana jest w oparciu o oryginalne, najnowsze i najskuteczniejsze włoskie podręczniki ostatnich lat (Affresco italiano, Nuovo Progetto Italiano, Rete!, Bravissimo!).

Oczywiście stawiam na metodę komunikatywną, ale nauka języka to nie tylko nauka mówienia, ale również nauka czytania, rozumienia ze słuchu jak i znajomość zasad gramatycznych niezbędnych do budowania poprawnych wypowiedzi. Mój autorski program obejmuje więc kompleksowe nauczanie, a zastosowanie tylko jedynej metody byłoby ograniczeniem dla wszechstronnego rozwoju słuchaczy moich kursów.

Nieodłącznym elementem tego nauczania jest wykorzystanie „autentycznych” materiałów audio i video (wycinki prasowe, audycje radiowe i telewizyjne itd.), które pozwalają na rzeczywistą konfrontację studentów z kulturą i tradycją słonecznej Italii. Ich zadaniem jest przybliżenie studentom realiów językowych charakterystycznych dla włoskiej kultury.

Uczę, ale również wymagam, by systematycznie powtarzać materiał, przygotowuję sprawdziany i testy. Należy pamiętać, że żadne nowoczesne rozwiązania, najmodniejsze kursy i uznawane za najskuteczniejsze metody nauki, nie sprawią, że język obcy będzie można opanować bez wysiłku i w krótkim okresie czasu. Bez silnej motywacji, systematyczności i sumienności ze strony moich słuchaczy nic nie zdziałamy.

Liczę więc na Was. Razem jest łatwiej.